Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ehurtdabox.com.pl
Obowiązujący od dnia 09.01.2019r.

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy „DABOX” dostępny pod adresem internetowym ehurtdabox.com.pl prowadzony jest przez DABOX- GABOR I URBAS SP.JAWNA z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 26B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000076518, NIP 6390004261, REGON 003506119 tel. 32 4157006, 32 419 07 74, tel. kom. 513195204, fax 32 415 70 01, e-mail: ehurt@dabox.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2 Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca - DABOX Gabor i Urbas Sp. jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 26B, kod pocztowy 47-400, NIP 6390004261, REGON 003506119.
4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ehurtdabox.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy ehurtdabox.com.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 • 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Łąkowa 26B, 47-400 Racibórz
2.Adres e-mail Sprzedawcy: ehurt@dabox.com.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 419 07 74, 32 415 70 06, kom. 513 195 04
4. Numer fax Sprzedawcy 32 415 70 01
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Spółdzielcy Racibórz nr konta: 23 8475 0006 2001 001 2029 0001, ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr konta : 95105013441000009080755045
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,

 • 5 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz netto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena brutto za Towary oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany przed dokonaniem zapłaty lub e-mailem po złożeniu Zamówienia. W przypadku drugim powyższe stanowi ofertę złożoną elektronicznie wiążącą Sprzedającego stosownie do treści art. 66 1 § 1 Kodeksu cywilnego. Po otrzymaniu informacji o kosztach dostawy Klient potwierdza chęć zawarcia umowy sprzedaży e-mailem. Powyższe oświadczenie stanowi zawarcie umowy poprzez przyjęcie oferty zgodnie z art. 66 1 § 1 Kodeksu cywilnego.

 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych osobowych, adresu korespondencyjnego oraz danych do faktury.
2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i tymczasowego hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Po zalogowaniu tymczasowym hasłem, należy je zmienić w zakładce „Zarządzaj kontem”.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 • 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Aktualizuj koszyk”.
4. po wybraniu produktów, wejść do zakładki oznaczonej symbolem koszyka i z wartością wybranych produktów i kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”
5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać typ rozliczeni (paragon lub faktura) oraz preferowaną formę zapłaty (przelew bankowy lub gotówka), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
6. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, odpisując na e-mail z informacją o kosztach i terminie dostawy słowem” AKCEPTUJĘ”
7. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Łąkowa 26B, 47-400 Racibórz,
    c. Przesyłka środkiem transportu Sprzedającego na terenie województwa śląskiego i opolskiego po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    a. Płatność przy odbiorze
    b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
    c. Płatność imoje (Blik, Twisto, Przelew online z banku, Płatność kartą, Google Pay)

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność”.

 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.Po złożeniu Zamówienia Klient wybiera sposób dostawy i metodę płatności i dokonuje płatności w dostępnych metodach płatności: Blik, Twisto, Przelew online z banku, Płatność kartą, Google Pay.        3.Po złożeniu Zamówienia i wyborze formy płatności Przelew tradycyjny Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi wiadomości e-mail z informacją o terminie dostawy.   4. W przypadku wyboru przez Klienta:
    a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
    b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
    c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w e-mailu przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.                                                                                                                       b.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Płatność imoje (Blik, Twisto,    Przelew online z banku, Płatność kartą, Google Pay) od dnia dokonania płatności.
    c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w e-mailu przesłanym przez Sprzedawcę.
9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
    b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
    a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
    c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
    f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
    g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
     a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
     b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • 11 Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
    b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z  późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    b. Podwykonawcy i zewnętrzne pomioty świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe. Dane będą ewentualnie przekazywane w celu realizacji umowy, będą chronione i nie będą dalej przekazywane.
    c. Podwykonawcy lub współpracownicy, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na rzecz Klienta. Dane będą chronione i nie będą dalej przekazywane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 d. ING Bank Śląski S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   e. Twisto Polska sp. z o.o. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na Sprzedawcy w związku z zawarciem tej umowy,
6. Podstawowe dane kontaktowe przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy lub partnerów handlowych Sprzedawcy będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody lub do momentu, gdy ustalimy, że dane te się zdezaktualizowały,
7. Dane przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem Sprzedawcy, na zasadach opisanych powyżej, będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, o ile sprzeciw winien być uwzględniony z uwagi na nadrzędny interes osoby, której dane dotyczą.

 • 14 Postanowienia końcowe

1.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2018.1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017.683 z późn. zm.)
4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.